Fiksjonell layout for magasinet Rolling Stones laget på Johan Borups Højskole.