Postere laget på Westerdals i faget Visuell Kommunikasjon.