Mobilbank for Fana sparebank lagetĀ i samarbeid med Sebastian Pandonis og Good Morning.