Mobilbank for Fana Sparebank lagetĀ i samarbeid med Sebastian Pandonis og Good Morning.